Trajecten waarmee Zinnich uw organisatie
helpt veranderen.

Wie kent het niet? Uw organisatie is volop in verandering en daarbij komen een aantal vragen bij u op. Zoals, hoe houdt u uw medewerkers gemotiveerd gedurende het gehele proces? Of, wat is nodig om uw medewerkers om te laten gaan met de veranderingen binnen uw organisatie? Welke competenties spelen nu een belangrijke rol? En welke medewerkers bezitten deze competenties of kunnen ze ontwikkelen? En hoe gaat dat dan?

De omgeving waarin een organisatie vandaag de dag moet opereren vereist dat zowel het bedrijf als de werknemers grotere prestaties moeten leveren dan in het verleden. Om dit te bereiken wordt meer commitment, creativiteit en flexibiliteit gevraagd van medewerkers.

Waarom verandering vaak moeilijk lukt

Het blijkt in de praktijk dat veel veranderingstrajecten binnen organisaties mislukken omdat er te weinig aandacht wordt besteed aan een goede communicatie en de effecten van het menselijk gedrag. Iets nieuws aanleren lukt in de regel best, alleen het afleren van oude gewoonten blijkt in de praktijk lastig te zijnDe mate waarin mensen met veranderingen kunnen omgaan is van een aantal factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld hoe gaat iemand met overige veranderingen in zijn of haar leven om? Over het algemeen genomen willen mensen best veranderen, maar niet veranderd worden. Het is daarom van groot belang dat uw medewekers overtuigd worden of zijn van het nut ervan.

Een goed voorbeeld doet goed volgen.

In deze tijd van veranderingen is leiderschap erg belangrijk. Leiderschap is nodig om het huidige gedrag van medewerkers te helpen veranderen naar een gewenst gedrag. Daarbij is het hebben van een visie en het uitdragen essentieel. Ieder mens is verschillend en dat vraagt per medewerker een andere aanpak. Een leidinggevende kan zich niet meer verbergen achter output; een medewerker vraagt u van toegevoegde waarde te zijn in zijn of haar functioneren. Overtuigend en authentiek leiderschap helpen u daarbij.

Zinnich geeft training op maat

Door middel van een trainingsprogramma op maat begeleid ik medewerkers binnen organisaties gedurende een bepaalde periode, waarbij ik er zorg voor draag dat het traject ook na mijn tussenkomst wordt voortgezet. Waar nodig begeleid ik ook mensen op individuele basis. En als iemand niet mee kan naar de nieuwe organisatie, om welke reden dan ook, kan ik een speciaal loopbaantraject inzetten om ook voor deze medewerker de meeste geschikte werksituatie te vinden. Deze manier van werken heb ik inmiddels met succes toegepast binnen grote organisaties, waaronder diverse gemeentelijke instellingen in het gehele land.

Vaak ook andere klantbenadering vereist

Het blijft vaak niet bij een nieuwe organisatiestructuur alleen. Uw medewerkers krijgen vaak ook te maken met een andere klantbenadering. Klanten worden zoals bekend veeleisender, zijn beter geïnformeerd en communicatief vaardiger dan ooit. Dit is het moment om medewerkers meer inzicht te geven in zijn of haar eigen handelen, zodat zij daardoor ook de klant beter leren begrijpen. Want bestaat er nu een lastige klant? En wat is dan een lastige klant? Hoe reageert u zelf op een lastige klant?

Zinnich weet wat klanten verwachten

Als adviseur in het bankwezen (ik heb 18 jaar bij ABN AMRO gewerkt) heb ik mijzelf gedurende deze jaren steeds meer verdiept in de beweegredenen van een klant. Door het volgen van diverse opleidingen en trainingen ben ik steeds meer in staat om vanuit een structuur te kijken naar de communicatie tussen mensen, in het bijzonder medewerker - klant.

Doelgerichte aanpak, coachend en soms confronterend

Wanneer u meer informatie wenst over de trainingsprogramma’s en wat wij daarin voor uw organisatie kunnen betekenen maak ik graag een afspraak met u.