Hoe je dankzij coaching
effectiever handelt.

Als je doet wat je altijd doet zul je krijgen wat je altijd hebt gekregen! Eén keer is toeval, twee keer misschien ook nog, maar wanneer iets voor de derde keer gebeurt of tegen je gezegd wordt kun je je afvragen of er sprake is van een patroon. En wellicht is nu het moment aangebroken dat je dit patroon wilt doorbreken. Het veranderen van je gedrag, en de onderliggende overtuiging, is mogelijk en dat kan door middel van coaching.

Herken je dit? Je gaat ergens helemaal voor en toch loopt iets niet zoals je zou willen. Je krijgt in de praktijk te maken met belemmeringen. Een leidinggevende die niet tevreden is, medewerkers die tegensputteren, collega’s die je laten vallen of misschien ontstaat er bij jezelf weerstand om verder te gaan.

Ben je stuurman of slachtoffer?

Misschien is dit geen vraag waar je dagelijks over nadenkt. Sta jij aan de kant van de oorzaak? Of die van het gevolg? Met andere woorden ben je stuurman of slachtoffer? Het blijkt dat mensen die aan de kant van de oorzaak staan en zelf invloed uitoefenen succesvoller zijn dan mensen die de schuld buiten zichzelf zoeken.

Iedereen kan veranderen

Vaak hoor ik mensen zeggen: zo ben ik nu eenmaal of ik ben niet te veranderen! En dat is ook gedeeltelijk waar. Onze persoonlijkheid ligt voor een groot deel vast. Ergens binnen onze persoonlijkheid liggen onze overtuigingen, eigenlijk onze steunpilaren, verankerd. Deze overtuigingen zorgen er mede voor dat we een bepaald gedrag laten zien. Dit gedrag kan functioneel zijn of niet…. Een overtuiging kan daarom helpend of belemmerend werken.

In de meest eenvoudige, alledaagse bewoordingen betekent coaching: het vergoten van het menselijk vermogen tot effectief handelen. Vaak komt het erop neer dat je door een coachingstraject in staat komt te slagen op terreinen waarop je bent vastgelopen of ineffectief bent.

Competentiegericht coachen

Inmiddels wordt er binnen nogal wat organisaties met competentiemanagement gewerkt. Feedback maakt inzichtelijk hoe anderen jouw functioneren zien en hoe zij jouw gedrag ervaren. Feedback kan daarom confronterend zijn. Je wordt je opeens bewust van je blinde vlek (wist je dat 80% van de mensen zichzelf overschat?) of wellicht ontdek je zo dat anderen jouw competenties hoger inschatten dan jijzelf. En dan kan het zomaar zijn dat de tijd is aangebroken dat je hier mee aan de slag wilt.

Het coachingstraject

Een coachingstraject bestaat uit gemiddeld 4 gesprekken. In een intakegesprek check ik je innerlijke commitment. Je bepaalt namelijk zelf je eigen doelstelling en leerdoelen op grond van persoonlijke aspiraties en een voor jou passend niveau van uitdagingen. Verder maak je zelf de keuze of je al dan niet wilt veranderen. En als je inderdaad wilt veranderen mag je uitgaan van mijn kennis en inzicht om je daarbij van nut te zijn.

Een coachingstraject is kortlopend en intensief. We maken gebruik van jouw eigen praktijksituaties. Het traject duurt zolang jouw vraag actueel is.