Training ‘Klantgericht Telefoneren’

Degene die de telefoon namens een bedrijf aanneemt is vaak het visitekaartje. Telefonisch communiceren is moeilijker dan ‘face to face’ communiceren omdat u de mogelijkheden van de non-verbale communicatie (normaal ca. 70%) niet kunt benutten. Het komt dan vooral aan op goed luisteren naar de klant en op de juiste manier interpreteren wat de klant bedoelt.

Op basis van ervaring en kennis lukt dit over het algemeen wel, maar hoe goed luistert u als een klant klaagt, zeurt of zelfs agressief wordt? De training ‘Klantgericht Telefoneren’ biedt u de mogelijkheid uw telefoongedrag kritisch onder de loep te nemen en (verder) te professionaliseren. Uw vaardigheden op het gebied van klantgerichtheid en telefoneren worden opgefrist en aangescherpt. Binnen de 2-daagse training die Zinnich u aanbiedt staat het ‘doen’ voorop.

Vorm van deze training

  • In company (groepsgrootte minimaal zes en maximaal acht personen).
  • Individuele inschrijving (datum en locatie worden bekend gemaakt bij een minimaal aantal deelnemers van acht personen).

Doel van deze training

Na het volgen van de training weet u wat klantgericht telefoneren inhoudt en bent u zich bewust van uw huidige manier van communiceren met uw klant. U weet wat u te doen staat om uw communicatie nog effectiever en efficiënter te maken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het geven en ontvangen van feedback.

Duur van deze training

De training bestaat uit twee dagen. Iedere dag omvat twee dagdelen van elk drie uur. Tussen de twee trainingsdagen zit ca. twee weken.

Werkwijze: theorie en praktijk

Gedurende de tweetrainingsdagen wisselen theorie en praktijk elkaar af. De theorie omvat kaders met betrekking tot: Wat versta ik onder klantgerichtheid? Met wat voor soort klant heb ik te maken en hoe kijk ik naar een klant? Wanneer vind ik een klant lastig? Wat komt er kijken bij communicatie? Hoe werkt feedback? En wat is er binnen mijn organisatie afgesproken over klantgerichtheid?

Bij de In company trainingen wordt gewerkt met casuïstiek uit de dagelijkse praktijk. Gedurende de 2e trainingsdag voert iedere deelnemer een ‘live’ telefoongesprek met een (fictieve) klant.